Chị Lê thị Thuyết - Quê Tuyên Quang

Quê quán: Tuyên Quang
Năm sinh: 1985

Chị Lê thị Thuyết, 1985 Tuyên Quang. Kinh nghiệm 5 năm giúp việc gia đình chăm trẻ và chăm sóc người già. 

Nhân viên khác