Sản phẩm

Sản phẩm

Đặng Thị Linh - quê Hà Nội.

Quê Quán: Hà Nội
Năm Sinh: 1984

Nguyễn Thị Lệ - quê Lào Cai

Quê Quán: Lào Cai
Năm Sinh: 1977

Nguyễn Thị Huệ - quê Thái Bình

Quê Quán: Thái Bình
Năm Sinh: 1972

Nguyễn Thị Thanh - quê Ninh Bình

Quê Quán: Ninh Bình
Năm Sinh: 1975

Đặng Thị Liên - quê Cao Bằng

Quê Quán: Cao Bằng
Năm Sinh: 1977

Nguyễn Thị Hoa - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định
Năm Sinh: 1968

Chị Ngô Thị Huyền - quê Hà Tây

Quê Quán: Hà Tây
Năm Sinh: 1977

Hà Thị Hoa - quê Tuyên Quang

Quê Quán: Tuyên Quang
Năm Sinh: 1969

Nguyễn Thị Hoài - quê Hải Dương

Quê Quán: Hải Dương
Năm Sinh: 1985

Lê Thị Thơm - quê Phú Thọ

Quê Quán: Phú Thọ
Năm Sinh: 1976

Trần Thị Len - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định
Năm Sinh: 1976

Nguyễn Thị Hiền - quê Thái Bình

Quê Quán: Thái Bình
Năm Sinh: 1969

Lê Thị Luyến - quê Ba Vì Hà Nội

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1965

Nguyễn Thị Nữ - quê Ba Vì Hà Nội

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1978

Nguyễn Thị Hằng - quê Ba Vì Hà Nội.

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1978

Lê Thị Thu -  quê Thái Bình

Quê Quán: Thái Bình
Năm Sinh: 1976

Chị Nguyễn Thị Thu - quê Thái nguyên.

Quê Quán: Thái Nguyên
Năm Sinh: 1983

Chị Lê Thị Hoa - quê Phú Thọ

Quê Quán: Phú Thọ 
Năm Sinh: 1977

Chị Nguyễn Thị Thu - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định 
Năm Sinh: 1965

 

Chị Phan Thị Mùi - quê Tuyên Quang

Quê Quán: Tuyên Quang
Năm Sinh: 1967

Chị Lương Thi Hường - Quê Phú Thọ

Quê Quán: Phú Thọ 
Năm Sinh: 1978

Chị Nguyễn Thị Mai - Quê Thái Bình

Quê quán: Thái Bình 
Năm sinh: 1969

Cô Lê Thị Hiền - Quê Ba Vì

Quê quán: Ba Vì
Năm sinh: 1966

Chị Lê thị Thuyết - Quê Tuyên Quang

Quê quán: Tuyên Quang
Năm sinh: 1985

Cô Nguyễn thị Khai - Quê quán Vĩnh Phúc

Quê quán: Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1972

Cô Nguyễn Thị Hồng - Quê quán Tuyên Quang

Quê quán: Tuyên Quang
Năm sinh: 1967

Chị Thoa - Quê quán Hà Nam

Quê quán: Hà Nam
Năm sinh: 1973

Cô Loan - Quê quán Tuyên Quang

Quê quán: Tuyên Quang
Năm sinh: 1966

Cô ThànhThành - Quê quán Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ
Năm sinh: 1968

Cô Hà - Quê quán Nam Định

Quê quán: Nam Định
Năm sinh: 1969

Cô Điệp – quê quán Thái Bình

Quê quán: Thái Bình
Năm sinh: 1974

 Cô Trà – Quê quán Thái Bình

Quê quán: Thái Bình
Năm sinh: 1972

Cô Hoa - quê quán Hòa Bình

Quê quán: Hoà Bình 
Năm sinh: 1975

Cô Duyên - quê quán Ninh Bình

Quê quán: Thanh Hoá
Năm sinh: 1965

Cô Thủy - quê quán Nghệ An

Quê quán: Nghệ An
Năm sinh: 1975

Cô Tính  - quê quán Nghệ An

Quê quán: Nghệ An
Năm sinh: 1968

Cô Nam - quê quán Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ
Năm sinh: 1973

Cô Tho quê Nam Định

Quê quán: Nam Định
Năm sinh: 1973

Cô Lý - quê Phú Xuyên

Quê quán: Phú Xuyên
Năm sinh: 1969

Cô Xuân - quê quán Ba Vì

Quê quán: Ba Vì
Năm sinh: 1983

Cô Nguyễn Thị Bình - Quê Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ 
Năm sinh: 1970

Cô Kim – quê quán Yên Bái

Quê quán: Yên Bái
Năm sinh: 1962

Cô Bình - quê quán Hà Tây

Quê quán: Hà Tây
Năm sinh: 1965

Cô Bình - quê quán Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ
Năm sinh: 1970

Cô Cúc - quê quán Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ
Năm sinh: 1969

Cô Khanh - làm việc theo giờ

Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 1960

Chị Bàn Thị Lành - kinh nghiệm 2 năm

Quê quán: Nam Định
Năm sinh: 1982

Cô Diễm quê quán Vĩnh Phúc

Quê quán: Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1964