Chị Nguyễn Thị Thu - quê Thái nguyên.

Quê Quán: Thái Nguyên
Năm Sinh: 1983

Chị Nguyễn Thị Thu 1983 quê Thái Nguyên.

Hoàn cảnh: ly hôn chồng, con lớn.
Kinh nghiệm 3 năm giúp việc gia đình và chăm sóc người già.

Nhân viên khác