Chị Lê Thị Hoa - quê Phú Thọ

Quê Quán: Phú Thọ 
Năm Sinh: 1977

Lê Thị Hoa, quê phú thọ, sinh năm 1977

Hoàn cảnh gia đình: chồng ở quê, con lớn.
Kinh nghiệm 5 năm trông người ốm, giúp việc gia đình.

Nhân viên khác