Nguyễn Thị Hằng - quê Ba Vì Hà Nội.

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1978

Chị. Nguyễn Thị Hằng sinh 1978 quê Ba Vì Hà Nội.

Hoàn cảnh: Chồng ở quê, con lớn lấy chồng ở riêng.
Kinh nghiệm 5 năm chăm sóc người già và giúp việc gia đình. 

Nhân viên khác