Chị Phan Thị Mùi - quê Tuyên Quang

Quê Quán: Tuyên Quang
Năm Sinh: 1967

Phan Thị Mùi, Sinh năm 1967 quê Tuyên Quang.

Hoàn cảnh gia đình: chồng mất, con gái lấy chồng ở riêng,
Kinh nghiệm 5 năm chăm sóc trẻ và giúp việc gia đình. 

Nhân viên khác