Nguyễn Thị Hoài - quê Hải Dương

Quê Quán: Hải Dương
Năm Sinh: 1985

Chị Nguyễn Thị Hoài sinh năm 1985 quê Hải Dương.

Kinh nghiệm 2 năm chăm sóc trẻ và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác