Đặng Thị Liên - quê Cao Bằng

Quê Quán: Cao Bằng
Năm Sinh: 1977

Chị Đặng Thị Liên sinh năm 1977 quê Cao Bằng.

Kinh nghiệm 5 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình

Nhân viên khác