Lê Thị Thơm - quê Phú Thọ

Quê Quán: Phú Thọ
Năm Sinh: 1976

Chị Lê Thị Thơm sinh năm 1976, quê Phú Thọ.

Kinh nghiệm 5 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác