Nguyễn Thị Huệ - quê Thái Bình

Quê Quán: Thái Bình
Năm Sinh: 1972

Chị Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1972 quê Thái Bình.

Kinh nghiệm 10 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác