Nguyễn Thị Hoa - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định
Năm Sinh: 1968

Chị Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1968 quê Nam Định.

Kinh nghiệm 6 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác