Chị Nguyễn Thị Thu - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định 
Năm Sinh: 1965

 

Chị Nguyễn thị Thu sinh năm 1965 Nam Định

Knh nghiệm 6 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình. 

Nhân viên khác