Cô Đỗ Thị Xuân - Quê Hoài Đức Hà Tây

Quê quán: Hà Tây
Năm sinh: 1972

cô Đỗ Thị Xuân 1972 Quê Hoài Đức  Hà Tây 6 năm kinh nghiệm chuyên chăm sóc người già và chăm bé

Nhân viên khác