Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Nguyễn Thị Thanh - quê Ninh Bình

Quê Quán: Ninh Bình
Năm Sinh: 1975

Chị Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1975 quê Ninh Bình. 

Kinh nghiệm 3 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác