Nguyễn Thị Hiền - quê Thái Bình

Quê Quán: Thái Bình
Năm Sinh: 1969

Chị Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1969 quê Thái Bình.

Hoàn cảnh: chồng mất, con gái lấy chồng ở riêng. 
Kinh nghiệm 5 năm chăm sóc người già và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác