Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Đặng Thị Liên - quê Cao Bằng

Quê Quán: Cao Bằng
Năm Sinh: 1977

Chị Đặng Thị Liên sinh năm 1977 quê Cao Bằng.

Kinh nghiệm 5 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình

Nhân viên khác