Lê Thị Luyến - quê Ba Vì Hà Nội

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1965

Chị Lê Thị Luyến sinh 1965 quê Ba Vì Hà Nội.

Hoàn cảnh: Chồng mất, con lớn xdgd ở riêng.
Kinh nghiệm 5 năm chăm sóc người già và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác