Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Nguyễn Thị Huệ - quê Thái Bình

Quê Quán: Thái Bình
Năm Sinh: 1972

Chị Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1972 quê Thái Bình.

Kinh nghiệm 10 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác