Nguyễn Thị Lệ - quê Lào Cai

Quê Quán: Lào Cai
Năm Sinh: 1977

Chị Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1977 quê Lào Cai.

Kinh nghiệm 6 năm chăm người già và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác