Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Nguyễn Thị Lệ - quê Lào Cai

Quê Quán: Lào Cai
Năm Sinh: 1977

Chị Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1977 quê Lào Cai.

Kinh nghiệm 6 năm chăm người già và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác