Lê Thị Thu - quê Thái Bình

Quê Quán: Thái Bình
Năm Sinh: 1976

Chị Lê Thị Thu sinh năm 1976 quê Thái Bình.

Chồng ở quê, con lớn.
Kinh nghiệm 4 năm chăm sóc trẻ và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác