Nguyễn Thị Nữ - quê Ba Vì Hà Nội

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1978

Chị Nguyễn Thị Nữ sinh 1978 quê Ba Vì Hà Nội.

Hoàn cảnh: Chồng ở quê, con lớn.
Kinh nghiệm 3 năm giúp việc gia đình và chăm sóc trẻ.

 

Nhân viên khác