Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Nguyễn Thị Hoa - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định
Năm Sinh: 1968

Chị Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1968 quê Nam Định.

Kinh nghiệm 6 năm chăm trẻ và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác