Trần Thị Len - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định
Năm Sinh: 1976

Chị Trần Thị Len quê Nam Định sinh năm 1976.

Hoàn cảnh: chồng ở quê, con lớn.
Kinh nghiệm 3 chăm sóc người già và giúp việc gia đình.

 

Nhân viên khác