Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Đặng Thị Linh - quê Hà Nội.

Quê Quán: Hà Nội
Năm Sinh: 1984

Chị Đặng Thị Linh, sinh năm 1984 quê Hà Nội.

Kinh nghiệm 6 năm chăm sóc trẻ và giúp việc gia đình

Nhân viên khác