Chị Thoa - Quê quán Hà Nam

Quê quán: Hà Nam
Năm sinh: 1973

I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC

  1. Họ tên: Chị Nguyễn Thị Thoa – Sinh năm 1973 – Quê Hà Nam
  2. Kinh nghiệm: 03 năm đi làm giúp việc chăm trẻ và giúp việc gia đình Hà Nội
  3. Công việc mong muốn: Chăm trẻ, giúp việc gia đình, chăm ông bà
  4. Hoàn cảnh gia đình: Chồng và con ở quê, con lớn ổn định, không vướng bận
Nhân viên khác