Cô Phan Thị Tám Quê Thái Bình Sẵn Sàng Đi Làm Ngay

Quê quán: Thái Bình
Năm sinh: 1972

  • Phan Thị Tâm

Họ và tên: Phan Thị Tám

Năm sinh: 1972

Quê quán: Thái Bình

Kinh nghiệm: Chăm sóc bé từ khi sơ sinh, giúp việc gia đình, không ngại bất cứ việc gì

Tính tình: Chăm chỉ, thật thà, nhanh nhẹn, thương người nhất là em bé

Mong muốn: Tìm một gia đình thương người, không phân biệt đối xử, muốn đi làm trong thời gian dài

Thông tin khác: Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được biết thêm những thông tin khác về người giúp việc. Bạn có thể qua chúng tôi để phỏng vấn người giúp việc. Nếu bạn bận chúng tôi sẽ đưa người giúp việc qua gặp bạn

Nhân viên khác